Блог статии од Цртеж

Касиопеја НАУМОСКА - ПОСЕБНА НАГРАДА

ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА НАГРАДЕНИ АВТОРИ Скопје 2015

Прочитај повеќе

Гоце БОЖУРСКИ - ПОСЕБНА НАГРАДА

ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА НАГРАДЕНИ АВТОРИ Скопје 2015

Прочитај повеќе

Невзат Бејтули КИЦА - НАГРАДА ЗЛАТЕН ОСТЕН

ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА НАГРАДЕНИ АВТОРИ Скопје 2015

Прочитај повеќе