Мице ЈАНКУЛОВСКИ | ФОРМА I - Самостојна изложба на слики

Мице ЈАНКУЛОВСКИ | ФОРМА I - Самостојна изложба на слики во галерија ОСТЕН од 29.12.2014 до 28.02.2015

Мице Јанкуловски е уметник со специфична појава, препознатлив пристап, фасцинантни истражувања и оригинални резултати. Неговата уметност зрачи со хармонија, убавина, мир и сочувство. Таа ги претставува оние познати форми, кои се предмет на долгогодишното креативно истражување на уметникот. Тие ги отелотворуваат идеите за еден нов свет и животна средина, во која модерната свест детектира и следи различни културни слоеви. Забележливо воздржани, далечни и тивки, делата донесуваат длабок филозофски поттекст, претворајќи го во визуелните пораки кон вечноста.
Слободата, виртуозноста, како и целосно спојување меѓу идејата, концептот, и резултатот обично ги карактеризираат сликите на Јанкуловски. Во еден широк но совладан тонски опсег, тој создава серија на платна со голем формат, кои се значајни за нивната автентична изјава. Создадени во специфичната и омилената на уметникот светло сина, зелена, виолетова и црвена боја, тие дејствуваат како семантички кодови и инкорпорираат разни емоции, идеи, искуства и расположенија. Најголемото уредување на просторот во нив главно се постигнува со обликот и бојата преку ритмичкото повторување, контрастот и асиметријата во која главните елементи и мотиви се вградени како оригинални површини. Овој автентичен уметнички израз, инспириран од аналитичкиот кубизам, се базира на апстракцијата, условувањето и геометризацијата, откривајќи неочекувани многубројни форми со софистицирано тонско, колоритно и структурно влијание. Оваа разновидност го отелотворува избезуменото и напнато истражување и откривањето на автентичен пристап и стилското признавање на уметникот. Неговата прецизна и вешта димензионална организација на обемот и плошноста, на обликот и бојата, покажува креативен допир со уметничката вредност и влијание.
доц. д-р Деница Јанева
Факултет за ликовна уметност
Универзитет Велико Трново, Бугарија


 

Галерија