Цртеж

Илја и Емилија КАБАКОВГРАН ПРИ за ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ
БРОДОТ НА МОЈОТ ЖИВОТ, 1993Илја и Емилија КАБАКОВ
Оскар КОКОШКАНАГРАДА СВЕТСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Оскар КОКОШКАБез наслов, цртеж, 1952
Таки ПАВЛОВСКИ ПОСЕБНО ГРАН ПРИ за извонредни уметнички достигнувања
Таки ПАВЛОВСКИЦртеж, 1976, акварел, 33 x 35 cm