Карикатура

40.Светска галерија на карикатури - Скопје 2012

Бројот на карикатуристите учесници на 40.Светска галерија на карикатури - Скопје 2012, ги надмина нашите очекувања!
Се пријавија 453 карикатуристи со над 1280 карикатури од 69 земји од цел свет.

Интернационалното жири во состав:

МИДХАТ АЈАНОВИЌ АЈАН, Шведска, претседател
АНА вон РЕБЕР, Аргентина, член
ЛЕНГ МУ, Кина, член
РУДИ ГЕЈСЕНС, Белгија, член
МИЦЕ ЈАНКУЛОВСКИ, Македонија, член
донесе одлука за:

Добитници на Први награди:

Прва награда за карикатура - ОТО ЛОТАР, Германија
Прва награда за сатиричен цртеж - ВЛАДИМИР КАЗАНЕВСКИ, Украина
Прва награда за стрип - ВЛАДИМИР ИЛИЕВСКИ, Македонија

Добитници на Специјални награди:

АНГЕЛ БОЛИГАН КОРБО, Мексико
БЛАЖЕ ДОКУЛЕСКИ, Македонија
БУРАК ЕРЏИН, Турција
ЕЛЕНА ОСПИНА, САД
МИЛЕТА МИЛОРАДОВИЌ, Србија
НИКОЛА ЛИСТЕШ, Хрватска
ПЕТАР ПИСМЕШТРОВИЌ, Австрија
РОС ТОМСОН, Англија
СЕРЈАН КАФЕРЛИ, Азербеџан
ЗИГМУНД ЗАРАДКИЕВИЧ, Полска