Селектор и Меѓународно жири

Селектор

Илја КАЦИзраел

Членови на интернационалното жири

Григори КАЦИзраел
П Р Е Т С Е Д А Т Е Л
Хусеин ЧАКМАККипар
Џиџија ПЕРФЕТОИталија
Корнелија КОНЕСКАС. Македонија
Клеј ЏОНССАД