ОСТЕН АРТ ФЕСТИВАЛ Скопје
 
По повод 75-години од постоењето на ОСТЕН Скопје (основан 1945 г.), во 2020 г. ОСТЕН, покрај меѓународно добро познатите СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА на КАРИКАТУРИ, ОСТЕН БИЕНАЛЕ и ОСТЕН БИЕНАЛЕ на наградени автори, стана Организатор на најновата своја активност – ОСТЕН АРТ ФЕСТИВАЛ Скопје.

ОСТЕН АРТ ФЕСТИВАЛ е платформа за уметници во подем и млади уметници кои вложуваат во развојот на својата кариера преку вклучување во уметнички проекти за соработка, размена на знаења и искуства, вмрежување и промоција на сопствените вредности. Ја нудиме оваа извонредна можност на сите уметници во светот без оглед на нивната возраст, пол, географско потекло, или техника/медиум во кој работат.

Во основа на ОСТЕН АРТ ФЕСТИВАЛОТ е организирње на изложба во Галерија ОСТЕН и/или програма за престој на уметници, при што самите уметници избираат дали ќе се вклучат како индивидуален уметник или како група. Без оглен на кој начин се вклучени, уметниците добиваат уникатна можност (во координација со кураторот на ОСТЕН) да изложуваат заедно со уметничките дела од светски познати уметници – носители на главните награди на ОСТЕН БИЕНАЛЕто: ГРАН ПРИ за животно остварување, НАГРАДА СВЕТСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО , ПРВА НАГРАДА...

Поврзаноста на ОСТЕН АРТ ФЕСТИВАЛОТ со ОСТЕН БИЕНАЛЕТО е природна, а уметниците имаат повеќекратен бенефит од оваа поврзаност. Основата е што секој учесник на ОСТЕН АРТ ФЕСТИВАЛОТ е автоматски учесник и на ОСТЕН БИЕНАЛЕТО (бе котизација), со што можностите за сорботка, за награди и за промоција се мултиплицираат.

Ние го следиме развојот на секој уметник со кој соработуваме и со цел да придонесеме за мотивација во дадениот момент на нејзиниот/неговиот професионален развој, Советот на ОСТЕН воспостави:

НАГРАДА за УМЕТНИЧКА ИЗВОНРЕДНОСТ за учесниците на ОСТЕН АРТ ФЕСТИВАЛОТ кои најмногу се истакнале со тој квалитет во тековната година на организирање на Фестивалот.

НОВА БАГ (Нова Балканска артистичка генерација) за младите уметници (до 35 години) од Балканот, кои со своите уметнички потенцијали и активности на почетокот на својата кариера, токму на ОСТЕН АРТ ФЕСТИВАЛОТ ја навестуваат својата идна уметничка извонредност. Со географското фокусирање на Балканот, ОСТЕН има за цел да ја стимулира соработката меѓу младите уметници од регионот.