Проекти

Арт рута ЕВРОПА ВО ЦЕНТАР

Европа во центар уметничка акција која има за цел да ја доближи уметноста до граѓаните. Акцијата се состои од поставување на уметнички дела во јавни простори, невообичаени за изложување на уметнички дела, со цел граѓаните како обични минувачи да се сретнат со уметноста во текот на нивната секојдневна маршута. Акцијата содржи изложби, медијални проекти, проекции, интервенции
во простор...