Сите блог статии

Саед САДЕГИ, Иран

Прва награда за стрип на 41. Светска Галерија на Карикатури Скопје 2013

Прочитај повеќе

Сопствениот израз на уметникот треба да биде нешто автентично и единствено

Душан ПЕРЧИНКОВ

Прочитај повеќе

16. СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА КАРИКАТУРИ Скопје 1984

16. СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА КАРИКАТУРИ Скопје 1984

Прочитај повеќе