Блог статии од Карикатурa

Лук ВЕРНИМЕН, Белгија

Прва награда за сатиричен цртеж на 42. Светска Галерија на Карикатури Скопје 2014

Прочитај повеќе

Саед САДЕГИ, Иран

Прва награда за стрип на 41. Светска Галерија на Карикатури Скопје 2013

Прочитај повеќе

16. СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА КАРИКАТУРИ Скопје 1984

16. СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА КАРИКАТУРИ Скопје 1984

Прочитај повеќе