Роберт ГЛИГОРОВ - УРОБОРО | Самостојна изложба во галеријата ОСТЕН Скопје | 23 февруари - 13 март 2023 година

Роберт ГЛИГОРОВ - Награда за уметник на Европа на Биеналето на цртеж ОСТЕН Скопје 2022 (во соработка со WAVA)
УРОБОРО - самостојна изложба во галеријата ОСТЕН Скопје | 23 февруари - 13 март 2023 година

Галерија