Изложба на 6 уметници од колекцијата на ОСТЕН Музејот Скопје

Изложба на 6 уметници од колекцијата на ОСТЕН Музејот Скопје
22 јуни - 22 јули 2023 | Галерија ОСТЕН Скопје
Владимир ВЕЛИЧКОВИЌ, Мице ЈАНКУЛОВСКИ, КРИСТО, Свето МАНЕВ, Жоан МИРО, Таки ПАВЛОВСКИ

Галерија