Атанас АТАНАСОСКИ - НАГРАДА ЗЛАТЕН ОСТЕН

Атанасоски е роден 1961 година во Прилеп. Во 1987 дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје на отсекот за скулптура. Посдипломски престој на ФЛУ во Будимпешта остварил од 1992-95 година. Докторирал на Институтот за национална историја во Скопје во 2010 и работи во Институтот за старословенска култура во Прилеп.
Атанасоски е извонредно интересен автор и има реализирано голем број самостојни и групни изложби во Македонија и инернационално. Добитник е на Наградата ОСТЕНОВ УМЕТНИК 2014

Поврзани блог статии