ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА НАГРАДЕНИ АВТОРИ 2015

На 18 септември 2013 (петок) во 19:30 часот, на терасата на хотел Аполонија, плоштад Гевгелија,се отвори изложба и се доделија награди на уметниците - учесници на ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА НАГРАДЕНИ АВТОРИ 2015.

На изложбата беа изложени дела на уметниците кои учествуваа во овогодишната Програма за престој на уметници ЗЛАТЕН ОСТЕН, одржана во хотел Аполонија од 7-18 септеври 2015. Тука учествуваа наградени уметници од манифестациите ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА ЦРТЕЖ 2014, ОСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ НА ГОДИНАТА 2013/2014, како и гости и соработници на ОСТЕН.

Уметниците-учесници на ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА НАГРАДЕНИ АВТОРИ 2015 ги добија следните награди:

1. Стоимен СТОИЛОВ – ГРАН ПРИ
(добитник на ПРВА НАГРАДА на ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА НАГРАДЕНИ АВТОРИ 2013)
2. Венцеслав АНТОНОВ – ПОСЕБНО ГРАН ПРИ (за легат)
(добитник на НАГРАДА ОСТЕН на ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА ЦРТЕЖ 2014)
3. Владимир ГЕОРГИЕВСКИ – НАГРАДА ЗЛАТЕН ОСТЕН
(добитник на Награда за ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ 2014 на манифестацијата ОСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ НА ГОДИНАТА)
4. Павле КУЗМАНОСКИ – НАГРАДА ЗЛАТЕН ОСТЕН
(добитник на Награда УМЕТНИК НА ГОДИНАТА 2014 на манифестацијата ОСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ НА ГОДИНАТА)
5. Игор ЈОСИФОВ – НАГРАДА ЗЛАТЕН ОСТЕН и НАГРАДА АПОЛОНИЈА
(добитник на Награда МЛАД УМЕТНИК НА ГОДИНАТА 2014 на ОСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ НА ГОДИНАТА)
6. Невзат Бејтули КИЦА – НАГРАДА ЗЛАТЕН ОСТЕН (ОСТЕНОВ УМЕТНИК 2013)
7. Атанас АТАНАСОСКИ – НАГРАДА ЗЛАТЕН ОСТЕН (ОСТЕНОВ УМЕТНИК 2014)
8. Гоце БОЖУРСКИ – ПОСЕБНА НАГРАДА (ОСТЕНОВ УМЕТНИК 2014)
9. Касиопеја НАУМОСКА – ПОСЕБНА НАГРАДА (ОСТЕНОВ УМЕТНИК 2014)
10. Гоце ИЛИЕВСКИ – ПОСЕБНА НАГРАДА (ОСТЕНОВ УМЕТНИК 2014)
11. Мице ЈАНКУЛОВСКИ – гостин на манифестацијата

Во рамките на Програмата за престој на уметници ЗЛАТЕН ОСТЕН, освен создавање на прекрсни дела, уметниците-учесници на ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА НАГРАДЕНИ АВТОРИ 2015 направија цртежи, односно графики кои сочинуваат заедничка графичка мапа. Секој од уметниците доби по една од графичките мапи, да бидат прекрасно сеќавање од овој настан.

Галерија

Поврзани блог статии