Сопствениот израз на уметникот треба да биде нешто автентично и единствено

"Сопствениот израз на уметникот треба да биде нешто автентично и единствено" - од Душан ПЕРЧИНКОВ, Македонија - добитник на Посебно признание од жири за високи уметнички достигнувања на ОСТЕН Биенале на Цртеж Скопје 2014.
Бидете автентични и единствени - следете го линкот: http://bit.ly/1Mqjnr6.