Анка БУРИЌ, Црна Гора

Анка БУРИЌ, Црна Гора - добитник на награда на ИФМУ на ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА ЦРТЕЖ Скопје 2014.
"Уметноста ќе остане највчудоневидувачката активност на човештвото настанато во борбата помеѓу мудроста и лудилото".
Бидете мудри и аплицирајте: http://bit.ly/1Mqjnr6