Лук ВЕРНИМЕН, Белгија

Лук ВЕРНИМЕН, Белгија - Прва награда за сатиричен цртеж на 42. Светска Галерија на Карикатури Скопје 2014.
Карикатуристите ги создаваат своите дела затоа што имаат потреба да ја изразат неправдата и болката што ја гледаат во светот, но исто така и за да ја искажат својата радост и смеа предизвикани од сите убави работи на кои наидуваат во животот.
Изразете ги вашите креативни мисли и аплицирајте на нашиот сајт: http://bit.ly/1jD45b8