Проекти

Годишна изложба на ЗКМ 2011

Одржувањето на овој традиционален настан во областа на карикатурата е уште една потврда завиталноста на карикатурата на овие простори, како насушна потреба за критика и исмејување на сите негативности кои не допираат во животот, независно од која страна да доаѓаат.

Карикатуристот МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВСКИ - МИРО е избран за КАРИКАТУРИСТ НА ГОДИНАТА за 2011. 

Настанот се состои од:

Групна изложба на 14 македонски карикатуристи:

1. Ристо Филчевски
2. Мирко Трајановски
3. Кети Радевска
4. Сунчица Божиновска
5. Панде Петревски
6. Петар Јанков
7. Златко Крстески
8. Мила Манчевски
9. Петар Митров
10. Мирослав Георгиевски
11. Миодраг Курјак
12. Блаже Докулевски
13. Никола Ангелкоски
14. Мице Јанкуловски

Самостојна изложба на минатогодишниот карикатурист на годината –  ДРАГАН ПОПОВСКИ