НАЈВА | Јулио ГАРАЈ ТЕРАЗАС, Перу | 2 - 13 декември 2019