Корнелија КОНЕСКАизвршен директор
Дипломирала на Архитектонскиот факултет (Универзитет Св. Кирил и Методиј) во Скопје во 1990 година, Корнелија постојано се усовршува себеси во областа на културниот менаџмент повеќе од 20 години преку неформално образование (*CMК - Сертифициран менаџмент консултант)
* Меѓународен бренд и знак на квалификација што претставува доказ за највисоките стандарди во менаџмент консалтинг и придржување до етичкиот кодекс на професијата.
 
Во својот богат професионален живот има искусено и бизнис (маркетинг, менаџмент, промоција) и уметнички активности (организатор, менаџер, куратор, промотор на уметници, уметнички настани, уметнички книги).
 
Корнелија е извршен директор на ОСТЕН АРТ Скопје – Установа за култура за музејска и галериска дејност, која се потпира на традицијата на ОСТЕН – светски препознатлив бренд во областа на уметноста, слободното изразување и еманципираното творештво повеќе од 78 години (основано во 1945 година). ОСТЕН одржува три меѓународни настани – Светска галерија на карикатури (од 1969 г.), ОСТЕН Биенале на цртеж и ОСТЕН Биенале на наградени уметници, а таа е директорка на тие настани, како и куратор и менаџер за проектите организирани од ОСТЕН. ОСТЕН ги документира настаните што ги води со значајна издавачка дејност, каде уредник е Конеска. Таа е главен уредник на повеќе од 50 каталози, книги и публикации за уметност.
 
Како член на советодавни тела, таа соработува со многу реномирани уметнички институции ширум светот, како што е Биеналето во Фиренца, Италија; Арт саемот во Солун, Грција; Курјохин центар за современа уметност, Санкт Петербург, Русија; Балканска мрежа на музеи… и таа е управен директор на САВУ (Светска асоцијација за визуелни уметности).