НАЈАВА | Марија ПАВЛОВСКА, С.Македонија | 20 февруари 2020