Цртеж

Награда Златен ОСТЕН 2010 - ПАОЛО ЧАМПИЊИ, Италија