Цртеж

Награда Златен ОСТЕН 2010 - ВАСКО ТАШКОВСКИ, Македонија