Џозеф КОШУТ, САД (р. 1945) - ГРАН ПРИ за ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ

Фото:  Петер Линдберг, 2018

РЕМБРАНТ, Холандија (1606-1669) - Награда СВЕТСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Портрет на Јан Аселин, 1647
гравура, еден од шест отпечатоци, 18,7 x 17,4 см
(од колекцијата на ОСТЕН Музејот на цртеж)
Портрет на Јан Ујтенбогерт, Проповедник на бунтовниците, 1635, оригиналнa гравура, 22,5 x 18,6 см
(од колекцијата на ОСТЕН Музејот на цртеж)