ОСТЕН АРТ ФЕСТИВАЛ 2022 - НАГРАДИ

Ана АЛЕСИЌ, Црна Гора - НАГРАДА НОВА БАЛКАНСКА АРТИСТИЧКА ГЕНЕРАЦИЈА 
Бојана ПОПОВИЌ, Црна Гора - НАГРАДА НОВА БАЛКАНСКА АРТИСТИЧКА ГЕНЕРАЦИЈА 
Александра САМПАЛИ, Грција - НАГРАДА НОВА БАЛКАНСКА АРТИСТИЧКА ГЕНЕРАЦИЈА