ОСТЕН АРТ ФЕСТИВАЛ 2022

Координатор: Романа ПЕХАР, Црна Гора
Учесници:
Радован ВУКАСОВИЌ | Милена ВУКОСЛАВОВИЌ | Срџа ДРАГОВИЌ | Бојана ПОПОВИЌ | Ана АЛЕСИЌ | Јована ПЕСТОРИЌ 
1 - 13 февруари 2022
Учесник:
Александра САМПАЛИ, Грција
13 - 30 октомври 2022