ОСТЕН во МАНУ

ОСТЕН БИЕНАЛЕ на НАГРАДЕНИ АВТОРИ 2013 - изложба во Македонската академија на науките и уметностите:
Владимир ВЕЛИЧКОВИЌ, Франција/Србија | Глигор ЧЕМЕРСКИ, Македонија | Ниче ВАСИЛЕВ, Македонија | Стоимен СТОИЛОВ, Австрија/Бугарија | Златко ГЛАМОЧАК, Франција/Црна Гора | Tijana KOJIC, Serbia | Јеонгмин СУХ, Јужна Кореја | Марк ФРИЗИНГ, Луксембург | Атанас БОТЕВ, Македонија | Венцеслав АНТОНОВ, Бугарија | Мирјана КРСТЕВА МАССЕТТИ, Македонија | Тони ШУЛАЈКОВСКИ, Македонија | Павле КУЗМАНОСКИ, Македонија | Новица ТРАЈКОВСКИ, Македонија | Мице ЈАНКУЛОВСКИ, Македонија | Владимир ИЛИЕВСКИ, Македонија | Зоран МАЛИНОВСКИ, Канада/Македонија | Драган КАРАЏИЌ, Црна Гора | Симонида ФИЛИПОВА КИТАНОВСКА, Македонија | Татјана МАНЕВА, Македонија | Благојче Бане НАУМОСКИ, Македонија | Агата ГЕРТХЕН, Полска | Петар МИТРОВ, Македонија | Невзат БЕЈТУЛИ - КИЦА, Македонија | Павле ПЕЈОВИЌ, Црна Гора