Општи услови

На Биеналето можат да учествуваат уметници над 18 г. без разлика на нивната возраст, пол, географско потекло, или техника/медиуми во кои работат. Добредојдени се сите: слики, цртежи, графики, објекти, инсталации, арт-видеа, мултимедиајална уметност... зашто сметаме дека ИДЕЈАТА е примарна, а изведбата изразно средство. Сепак, исклучително го цениме мислењето на Салвадор Дали дека „Цртежот е искреноста во уметноста“...

ФОРМИ НА УЧЕСТВО: ИНДИВИДУАЛНО УЧЕСТВО и ГРУПНО УЧЕСТВО (до 7 уметници)

ПРОЦЕС НА СЕЛЕКЦИЈА И ЖИРИРАЊЕ:
Селектор избран од страна на Организаторот прави листа на селектирани уметници, а од нив предлага листа на финалисти. Финалистите, со сите пријавени дела се претставуваат пред три-членото интернационално жири кое одлучува кои дела од финалистите ќе бидат изложени на официјалната изложба на Биеналето, како и за наградите од жири.

СИСТЕМ НА НАГРАДИ:
НАГРАДИ од СОВЕТОТ на амбасадори на ОСТЕН
- ГРАН ПРИ ЗА ЖИВОТНО ОСТВАРУВАРУВАЊЕ
- НАГРАДА СВЕТСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
- ПОСЕБНО ГРАН ПРИ

НАГРАДИ од ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО ЖИРИ
- 3 ПРВИ НАГРАДИ 
- 3 ПОСЕБНИ НАГРАДИ
- 2 ПОСЕБНИ ПРИЗНАНИЈА

НАГРАДИ од СОВЕТОТ на ОСТЕН
- 5 НАГРАДИ ЗЛАТЕН ОСТЕН
- 5 НАГРАДИ ОСТЕН
- ПОСЕБНИ НАГРАДИ и ПРИЗНАНИЈА од ОСТЕН

НАГРАДИ во соработка со САВУ (Светска асоцијација на визуелните уметности)