Проекти

ОСТЕНОВИ Уметници 2013

Павле КУЗМАНОСКИ, цртеж, комбинирана техника, 110х210см

Росица ЛАЗЕСКА, цртеж, графит, 110х190см

Доне МИЛЈАНОВСКИ, цртеж, комбинирана техника, 110х190см

Симонида ФИЛИПОВА КИТАНОВСКА, цртеж, комбинирана техника, 110х190см

Невзат КИЦА, "Првиот коњаник", цртеж, комбинирана техника, 110х190см

Владимир ИЛИЕВСКИ, "Борба", колаж, гребење на хартија, 110х190см

Татјана МАНЕВА, цртеж, комбинирана техника, 190х110см 
Новица ТРАЈКОВСКИ, цртеж, молив во боја, 190х110см

Мирјана КРСТЕВА МАССЕТТИ, цртеж, комбинирана техника, 190х110см
                          Васил ВАСИЛЕВ, објект од хартија, 180х66см