Проекти

ОСТЕНОВИТЕ УМЕТНИЦИ НА ГОДИНАТА 2012 - 2015

ОСТЕН Скопје, покрај значителната комуникација со интернационалните уметници (најзабележлива преку активностите за ОСТЕН БИЕНАЛЕТО на ЦРТЕЖ и Музејот на цртеж), со особено внимание ја следи активноста и на македонските уметници. Со цел да обезбеди простор за презентација, стимулација и мотивација на уметниците и што подобра меѓусебна соработка – ОСТЕН ја организира манифестацијата ОСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ НА ГОДИНАТА.

Секоја година, ‘ОСТЕН уметност на хартија’ проглас
ува 12 македонски уметници за ОСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ. Се покануваат уметницит од различни возрасни категории, разчлични стилови на уметничко делување, од различни делови на Македонија – но она што е обединувачко за УМЕТНИЦИТЕ на ОСТЕН е цртежот со ист формат: 110 х 190 см., кој според правилникот на манифестацијата треба да го направи секој од нив. 

Меѓу 12-те уметници од тековната година, се доделуваат следните награди/признанија: 

НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО 
ОСТЕНОВ УМЕТНИК НА ГОДИНАТА
МЛАД УМЕТНИК НА ГОДИНАТА (до 40 години)

Основната идеја е да воспоставиме манифестација преку која на македонските уметници ќе им оддадеме почит за успешно завршената професионална година. Со тоа сакаме да покажеме дека ги следиме случувањата на македонската сцена на визуелните уметности во целост, како и активностите на уметниците поединечно.

Генерална цел е да се афирмира и стимулира ликовната дејност во Македонија преку создавање на креативни и мотивирачки форми на соработка помеѓу ОСТЕН и македонските уметници.


ОСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ НА ГОДИНАТА 2012

Трајче ЈАНЧЕВСКИ - НАГРАДА за ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ 2012
Тони ШУЛАЈКОВСКИ - УМЕТНИК на ГОДИНАТА 2012

ОСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ НА ГОДИНАТА 2013

Глигор ЧЕМЕРСКИ – НАГРАДА за ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ 2013
Ниче ВАСИЛЕВ – УМЕТНИК на ГОДИНАТА 2013
Атанас БОТЕВ – МЛАД УМЕТНИК на ГОДИНАТА 2013

ОСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ 2013

Павле КУЗМАНОСКИ
Васил ВАСИЛЕВ 
Росица ЛАЗЕСКА
Доне МИЛЈАНОВСКИ
Симонида ФИЛИПОВСКА
Невзат КИЦА
Тања МАНЕВА
Новица ТРАЈКОВСКИ
Владимир ИЛИЕВСКИ

ОСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ НА ГОДИНАТА 2014

Владимир ГЕОРГИЕВСКИ – НАГРАДА за ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ 2014
Павле КУЗМАНОСКИ – УМЕТНИК на ГОДИНАТА 2014
Игор ЈОСИФОВ – МЛАД УМЕТНИК на ГОДИНАТА 2014

OСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ 2014

Ангел ДИМОВСКИ ЧАУШ
Атанас АТАНАСОСКИ
Трајче БЛАЖЕВСКИ
Петар ПОПЧЕВ
Гоце БОЖУРСКИ
Касиопеја НАУМОСКА
Благојче Бане НАУМОСКИ
Милан АНДОВ
Гоце ИЛИЕВСКИ

ОСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ НА ГОДИНАТА 2015

Васко ТАШКОВСКИ – НАГРАДА за ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ 2015
Душан ПЕРЧИНКОВ – УМЕТНИК на ГОДИНАТА 2015
Милан АНДОВ – МЛАД УМЕТНИК на ГОДИНАТА 2015

OСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ 2015

Марија СВЕТИЕВА
Јасминка НОВКОВСКА
Марина ЛЕШКОВА
Петра ЈОВАНОВСКА
Ивана НАСТЕСКИ
Менсур БОЈДА
Мирјана КРСТЕВА МАСЕТИ
Анка ДАНАИЛОВСКА
Ирена ГАПКОВСКА


 
 
  •