ОТВОРЕН ПОВИК #1

ОТВОРЕНИОТ ПОВИК #1 е наменет за младите, претстојни карикатуристи, со крајна цел да предизвикаат љубопитност и интерес кај младите за карикатурите кои прават плодна почва за новите генерации на карикатуристи.

 СООДВЕТНОСТ за УЧЕСТВО 
ТЕМА: ЕУ
УЧЕСНИЦИ: карикатуристи од 18-35 години
ЗЕМЈИ: Земји од ЕУ и Западен Балкан
ДЕЛА: карикатури, стрип (ако има зборови - на EN)
ФОРМАТ: дигитално креирани дела или дигитални слики од рачно нацртани дела (.jpg, .png, .pdf 300 dpi)
БРОЈ НА ДЕЛА: по избор на учесникот

РЕГУЛАРНИТЕ УЧЕСНИЦИ треба да испратат преку е-пошта: eu-cartoons@osten.com.mk до 15 август 2021 година:
  1.  Пополнета форма за аплицирање
  2.  Кратка БИОГРАФИЈА + ПОРТРЕТНА фотографија
  3. Дигитални слики на ПРИЈАВЕНИТЕ ДЕЛА
 
Забелешка: Со пополнување на апликацијата, авторот му дава неексклузивно право  на организаторот за употреба, изложба, проучување и објавување на неговите дела за потребите на настанот.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ЖИРИ: Тања КРУГЕР, Германија – ГЕТЕ ИНСТИТУТ | Корнелија КОНЕСКА, С.Македонија – ОСТЕН Светска галерија на карикатури | Норберт ВАН ЈЕПЕРЗИЛ, Белгија – Карикатурист
 
КРИТЕРИУМИ за ЖИРИРАЊЕ
  • Карикатурите за кои се смета дека се идентични или премногу слични на познатите дела на друг карикатурист - ќе бидат одбиени.
  • Доколку се утврди дека карикатуристот прекршил некој од условите за учество по доделувањето - жирито има право да ја повлече наградата.
  • Меѓународното жири ќе посвети особено внимание и на идејата и на визуелниот израз на доставените дела, како и на: оригиналноста, иновативноста за испраќање порака, визуелниот дизајн, јасноста и квалитетот на пријавите.

НАГРАДИ
14 МЛАДИ КАРИКАТУРИСТИ се бираат од МЕЃУНАРОДНОТО JИРИ како победници на натпреварот и тие добиваат:
ПЛАКЕТИ како ПОБЕДНИЦИ на натпреварот
ПОЗИЦИЈА НА СУДИИ во ОТВОРЕН ПОВИК # 2
ОНЛАЈН РАБОТИЛНИЦА во процесот и критериуми за оценување на активностите во ОТВОРЕН ПОВИК # 2
КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА * (3 дена) во процесот на создавање карикаури (што ќе се одржи од 28-30 јуни во галеријата ОСТЕН во Скопје од страна на победникот, професионален карикатурист на ОТВОРЕН ПОВИК # 2 / според протоколите од Корона)
 
Забелешка: Организаторите обезбедуваат работилница и сместување (со појадок) во ОСТЕН АРТ ХОТЕЛ Скопје (патните трошоци за / од Скопје треба да бидат покриени од учесниците)

ВАЖНИ ДАТУМИ
15 Август 2021                 период за аплицирање (не го пропуштајте!)
18-22 Август  2021          жирирање за ОТВОРЕН ПОВИК #1
22 Август 2021                 објавување на резултатите
23 Август 2021                 онлајн изложба
1-7 Септември 2021       онлајн работилница за 14 те победници карикатуристи
10-17 Септември 2021   жирирање за ОТВОРЕН ПОВИК #2
 
ПРОМОЦИЈА
ОНЛАЈН ИЗЛОЖБИ (една за млад, една за етаблиран карикатурист )
ЗАЕДНИЧКА ИЗЛОЖБА (млад &професионален карикатурист) во ГАЛЕРИЈА ОСТЕН во Скопје
ПРЕТСТАВУВАЊЕ ВО КАТАЛОГОТ на 53. СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА на КАРИКАТУРИ Скопје 2021
ГОЛЕМА МЕЃУНАРОДНА МЕДИА ПРОМОЦИЈА

Организаторите ќе ги известат сите регуларно регистрирани карикатуристи за одлуката на жирито преку е-пошта и ќе ги објават резултатите на нивните веб-страници и веб-страниците на партнерите, како и на другите електронски и социјални медиуми.

За дополнителни информации во врска со Проектот за дигитални карикатури “ ЕУ - Работа во тек…” погледнете го линкот: http://www.osten.mk/eu-work-in-progress/

За секое дополнително прашање, контактирајте не на е-пошта: eu-cartoons@osten.com.mk 
 
ДОБРЕДОЈДОВТЕ и СО СРЕЌА!