ОТВОРЕН ПОВИК #2

СООДВЕТНОСТ за УЧЕСТВО
ТЕМА: ЕУ
УЧЕСНИЦИ: карикатуристи над 35 години
ЗЕМЈИ: Земји од ЕУ и Западен Балкан
ДЕЛА: карикатури, стрип (ако има зборови - на EN)
ФОРМАТ: дигитално креирани дела или дигитални слики од рачно нацртани дела (.jpg, .png, .pdf 300 dpi)
БРОЈ НА ДЕЛАпо избор на учесникот

РЕГУЛАРНИТЕ УЧЕСНИЦИ треба да испратат преку е-пошта: eu-cartoons@osten.com.mk до 31 август 2021
година:
  1.  Пополнета форма за аплицирање
  2.  Кратка БИОГРАФИЈА + ПОРТРЕТНА фотографија
  3. Дигитални слики на ПРИЈАВЕНИТЕ ДЕЛА

Забелешка: Со пополнување на апликацијата, авторот му дава неексклузивно право  на организаторот за употреба, изложба, проучување и објавување на неговите дела за потребите на настанот.
 
СЕЛЕКЦИЈА: 14 селектирани карикатуристи ќе бидат селектирани од 14 победници од младите карикатуристи од ОТВОРЕН ПОВИК #1

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ЖИРИ: Тања КРУГЕР, Германија (ГЕТЕ ИНСТИТУТ) | Корнелија КОНЕСКА, С.Македонија (ОСТЕН Светска галерија на карикатури) Норберт ВАН ЈЕПЕРЗИЛ, Белгија (Карикатурист) – ќе одлучат за наградите ( прва, втора и трета награда)

КРИТЕРИУМИ за ЖИРИРАЊЕ
  • Карикатурите за кои се смета дека се идентични или премногу слични на познатите дела на друг карикатурист - ќе бидат одбиени.
  • Доколку се утврди дека карикатуристот прекршил некој од условите за учество по доделувањето - жирито има право да ја повлече наградата.
  • Меѓународното жири ќе посвети особено внимание и на идејата и на визуелниот израз на доставените дела, како и на: оригиналноста, иновативноста за испраќање порака, визуелниот дизајн, јасноста и квалитетот на пријавите.

НАГРАДИ 
11х ПЛАКЕТИ за ФИНАЛИСТИТЕ на ОТВОРЕНИОТ ПОВИК #2
1 х ПРВА НАГРАДА ( 500 ЕУР парична награда + плакета + предавач на 3 дневната креативна работилница)
1 х ВТОРА НАГРАДА ( 300 ЕУР парична награда + плакета )
1 х ТРЕТА НАГРАДА ( 200 ЕУР парична награда + плакета )


Првиот, вториот и третиот НАГРАДЕН КАРИКАТУРИСТ ќе учествуваат од нивните студија на онлајн настанот со цртање во живо и учество во дискусијата од прашања и одговори.
 
ПРВИОТ НАГРАДЕН КАРИКАТУРИСТ ќе биде прогласен за предавач на 3-дневната креативна работилница и тој / таа ќе добие 300 ЕУР хонорар + сместување (со појадок) во ОСТЕН АРТ ХОТЕЛ Скопје + патни трошоци до / од Скопје
  
ВАЖНИ ДАТУМИ
31 Август2021                      период за аплицирање (не го пропуштајте!)
10-17 Септември 2021       жирирање за ОТВОРЕН ПОВИК #2
20 Септември 2021             објавување на резултатите
20 Септември 2021             онлајн изложба
30 Септември 2021             онлајн настан (цртање во живо, ПРАШАЊА и ОДГОВОРИ)
13-15 Октомври 2021         3 дневна креативна работилница во Скопје
 
ПРОМОЦИЈА
ОНЛАЈН ИЗЛОЖБИ (една за млад, една за етаблиран карикатурист )
ЗАЕДНИЧКА ИЗЛОЖБА (млад & професионален карикатурист) во ГАЛЕРИЈА ОСТЕН во Скопје
ПРЕТСТАВУВАЊЕ ВО КАТАЛОГОТ на 53. СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА на КАРИКАТУРИ Скопје 2021
ГОЛЕМА МЕЃУНАРОДНА МЕДИА ПРОМОЦИЈА

 
Организаторите ќе ги известат сите регуларно регистрирани карикатуристи за одлуката на жирито преку е-пошта и ќе ги објават резултатите на нивните веб-страници и веб-страниците на партнерите, како и на другите електронски и социјални медиуми.

За дополнителни информации во врска со Проектот за дигитални карикатури “ ЕУ - Работа во тек…” погледнете го линкот: http://www.osten.mk/eu-work-in-progress/

За секое дополнително прашање, контактирајте не на е-пошта: eu-cartoons@osten.com.mk 
 
ДОБРЕДОЈДОВТЕ и СО СРЕЌА!