АПЛИКАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО

Име*
Презиме*
Датум на раѓање *
Е-пошта*
Адреса со поштенски код *
Држава*
Прикачи слика на дело 1 (max 2MB)*
Прегледај
Додади датотеки
Внеси дело 1 (име на дело, година на креација, техника/медиум и димензии)*
Прикачи слика на дело 2 (max 2MB)
Прегледај
Додади датотеки
Внеси дело 2 (име на дело, година на креација, техника/медиум и димензии)
Прикачи слика на дело 3 (max 2MB)
Прегледај
Додади датотеки
Внеси дело 3 (име на дело, година на креација, техника/медиум и димензии)
Прикачи слика на дело 4 (max 2MB)
Прегледај
Додади датотеки
Внеси дело 4 (име на дело, година на креација, техника/медиум и димензии)
Прикачи слика на дело 5 (max 2MB)
Прегледај
Додади датотеки
Внеси дело 5 (име на дело, година на креација, техника/медиум и димензии)
Податоци за авторот (прикачете ваша биографија во .doc или .pdf)*
Прегледај
Додади датотеки
Прикачете Ваша портретна слика (max 2MB)*
Прегледај
Додади датотеки
Делото/ата по завршувањето на Биеналето*
Со испраќање на апликационата форма се согласувам со условите за учество*
*