Проекти

Рафаел Ароча

Aunaque sea un instante... „Само на еден момент“ е патување низ емоционалната имагинациј креирана од страна на градот, која зборува за односот помеѓу секојдневниот живот и личните сеќавања. Тоа е фотографска вежба во која самиот автор како да се нурнува во морето и го открива скриениот универзум на градот. Емоционалните пејсажи и личните противречности стануваат очигледни во една урбана средина како прозорец низ кој што може да се погледне, како рефлексија од огледало.
Aunaque sea un instante (Compañeros de viaje/Edit.Joaquín Horta, 1965)... „Само на еден момент“ е наслов на песната од Jaime Gil de Biedma, кој заедно со Carlos Barral и José Agustín Goytisolo, директно влијаеле врз работата на Rafael Arocha.

www.rafaelarocha.com