НАЈАВА | Соња БЕНСКИН МЕШЕР, Велика Британија | 24 јан. - 4 фев. 2020