Проекти

УМЕТНИЦИ на ГОДИНАТА 2013

Глигор Чемерски е добитник на Наградата за животно дело 2013, Ниче Василев е Уметник на годината 2013, а Атанас Ботев е Млад уметник на годината 2013. 

Признанието ОСТЕНОВИ УМЕТНИЦИ 2013 го понесоа и Павле Кузманоски, Росица Лазеска, Доне Милјановски, Симонида Филипова Китановска, Васил Василев, Невзат Кица, Татјана Манева, Владимир Илиевски, Новица Трајковски и Мирјана Крстева Масетти. 

Овие творците во ликовната уметност во текот на 2013 беа најактивни на македонската ликовна сцена, а истовремено, исклучително успешно соработуваа со ОСТЕН АРТ. На овој начин Остен АРТ им оддава почит за успешно завршената професионална година.

Со манифестацијата „Уметници на годината“, Остен АРТ има за цел да ја стимулира ликовната дејност во Македонија, преку трасирање патишта за долготрајна соработка со македонските уметници и проширување на перспективите за продукција и натпревар.
Глигор ЧЕМЕРСКИ, цртеж, комбинирана техника, 110х190см   

Ниче ВАСИЛЕВ, цртеж, акрил на хартија, 110х190см

Атанас БОТЕВ, "Град", цртеж, маркер, 110х190см